Historia

Varbergs Storband bildades under hösten 1982. År 2009 ändrades namnet till Varberg Big Band. Initiativtagare till Varbergs Storband var Sture Berglund, som vid denna tid var musikalisk ledare för Varbergs Blåsorkester, vars medlemmar blev stommen i den nya orkestern. Berglund var batterist och hade en bakgrund som militärmusiker. Han hade också varit en av ledarna för det legendariska storbandet West Coasters i Halmstad. Sture ledde Varbergs Storband i åtta år och tack vare hans breda musikaliska kunnande och erfarenhet av storbandsjazz utvecklades bandet mycket positivt under dessa år. Viktiga personer för bandets utveckling under de första åren var även Arne Nilson som ordförande och Sverker Barkstedt som kassör. Båda spelade också i orkestern under många år - Arne altsax och Sverker trombon.

Efter Sture Berglund blev Janne Landgren från Halmstad bandets musikaliska ledare. Janne hade då varit med i bandet sedan några år som förste trombonist. Liksom Sture Berglund hade Janne ett förflutet i West Coasters. Efter fyra år som musikalisk ledare och tillika förste trombonist gick Janne dessvärre bort efter en kort tids sjukdom.

Efter Janne Landgrens alltför tidiga bortgång tog Kenneth Andersson, också han från Halmstad, över ledarskapet. Kenneth började samtidigt med Janne i Varbergs Storband och hade i likhet med denne spelat i West Coasters och ett flertal andra band. Kenneth fungerade som musikalisk ledare för Varbergs Storband i ungefär 7 år. Under denna tid var han också förste trumpetare och en flitig arrangör.

Även Kenneth rycktes bort allt för tidigt i svår sjukdom. Han efterträddes som musikalisk ledare av Kurt Ek år 2001. Även Kurt kom från Halmstad där han medverkat i flera musikaliska sammanhang, bla som lärare. För Kurt var inte Varbergs Storband någon nyhet eftersom han hade varit bandets pianist i mer än 20 år. Kurt ledde bandet till 2007.

Från 2008 är Bengt Jönsson ledare för Varberg Big Band. Bengt kommer från Göteborg där han är verksam på Musikhögskolan. Bland annat har han varit ledare för storbandutbildningen på Musikhögskolan. Med stöd av sina musikaliska och pedagogiska kunskaper har Bengt lyckats ge Varberg Big Band ytterligare en injektion.

Utöver de musikaliska ledarna finns det en person som betytt mycket för utvecklingen av storbandsjazzen i Varberg. Han heter Claes Rosendahl och är ett aktat namn i jazzkretsar eftersom han förekom i många stora sammanhang under 1960- och 1970-talen. Bla spelade han i Arne Domnerus orkester och med Radiojazzgruppen. 1994 hade Claes nyligen flyttat ner från Stockholm till Väröbacka och i honom fick storbandet en arrangör av mycket hög klass. Tack vare Claes fina arrangemang kunde storbandet genomföra ett antal temakonserter, ofta i samarbete med vokalensemblen Goda Hopp. Exempel på teman är ABBA, Glenn Miller och Beatles. Claes arrangerade också ett knippe Sinatralåtar, som framfördes med Roger Pontare som solist.

Under årens lopp har storbandet lyckats locka ett antal kända solister till sina konserter eller vad sägs om namn som Hayate Kafe, Lars Erstrand, Claes Jansson, Ulf Johansson Werre, Arne Domnerus, Martin Barkstedt, Ove Ingmarsson, Babben Larsson, Erik Nordström, Magnus Johansson, Lasse Holm, Sara Löfgren, Svante Turesson, Titti Sjöblom, Cecilia Vennersten och Gunhild Carling. Samarbete har också förevarit med med Oratoriekören i Varberg. Bla framfördes Duke Ellington Sacred Concert i Varbergs kyrka.

Julkonserterna med Varbergs Storband/Varberg Big Band har blivit en uppskattad tradition för varbergsborna. Dessa började i Nöjesparken 1993 tillsammans med Hunneborgkören, som leddes av Eva Johbarn - en av storbandets flitigaste sångsolister. Dessa konserter höll på fram t o m 2003. Därefter har julkonserterna fortsatt, först på Varbergs Teater och därefter i Peder Skrivares aula. Numera arrangeras julkonserterna i samarbete med vocalensemblen Goda Hopp.

Nedan följer en förteckning över solister och samarbetspartners vid julkonserterna sedan 2004.

2004-2005 med Goda Hopp och Linda Johbarn
2006 med Goda Hopp och Nina Ahlström
2007 med Vox Humana och Frida Svenningsson
2008 med Goda Hopp och Sara Löfgren
2009 med Goda Hopp och Linda Johbarn
2010 med Goda Hopp och Cecilia Vennersten
2011 med Goda Hopp och Karin Roman
2012 med Goda Hopp, Britta Antonér och Linda Johbarn
2013 med Huneborgskören och jul á la carte
2014 med Goda Hopp och Sara Löfgren

Bandet har även anlitats för dans vid många tillfällen bla. i Ronnyby Brunn, Scandic Crown i Upplands Väsby, Scandic Portalen i Jönköping, Tylöhus och Galejan i Halmstad, Societeten, Stadshotellet, Nöjesparken och Eskils sal på Fästningen i Varberg.

Under 2013 och 2014 medverkade vi på en Jazzfestival i Ingelsträde.

Under årens lopp har bandets medlemsförteckning ändrats många gånger. Av de medlemmar som var med vid starten är det tre som fortfarande är aktiva. Dessa är Hasse Svensson (trumpet), Sven-Arne Björck (tenorsax och clarinett) och Egon Abrahamsson (trombon). Den sistnämnde har dessutom varit ordförande för bandet i mer än 20 år.

Inspelningar:
1 st kassettband 1990
1 st CD 1997
1 st Jul-CD 2012

Kassettband och 2 st cd från julkonserterna med Hunnebokören. 

Egon Abrahamsson
Ordf. Varberg Big Band 2015